miercuri, 21 august 2019

ANAF: Când se depun chestionarele privind stabilirea rezidenței fiscale

ANAF: Când se depun chestionarele privind stabilirea rezidenței fiscale

Persoanele fizice care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe de ședere în străinătate, de peste 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, au obligația depunerii "Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România". 

De asemenea, persoanele fizice sosite în România care au o ședere în statul român pe o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive au obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România", precizează ANAF întrun comunicat.

Obligația depunerii Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale atât la plecarea din România cât și la sosirea în România este reglementată de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice.

Urmare depunerii chestionarelor, organul fiscal analizează situația concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenției de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum și documentația prezentată de contribuabili în vederea stabilirii rezidenței fiscale. În ceea ce privește documentele justificative, menționăm că, organul fiscal poate solicita și alte documente pe care le consideră relevante pentru stabilirea rezidenței fiscale. Referitor la documentele justificative precizăm că acestea trebuie depuse în limba română, având în vedere că limba oficială în administrația fiscală din România este limba română, astfel că orice document sau înscris care se prezintă Agenției fiscale trebuie să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pe site-ul propriu Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice, ghid ce este accesibil și în prezent în secțiunea “Asistență contribuabili” rubrica “Ghiduri curente”.

Agenția a organizat nouă sesiuni de îndrumare și asistență prin intermediul paginii de Facebook, care au avut ca impact 390.905 utilizatori ai acestei rețele sociale.

Întrebările și răspunsurile din cadrul sesiunilor au fost prelucrate și publicate pe site-ul Agenției, într-o secțiune special destinată, astfel încât și ulterior desfășurării acestor sesiuni, contribuabilii să poată beneficia în continuare de informațiile oferite de reprezentanții instituției. Sesiunile organizate sub formă de întrebări și răspunsuri se regăsesc în secțiunea “Asistență contribuabili”, rubrica “Întrebări și răspunsuri pe Facebook”.

 

Agenția Națională de Administrare Fiscală realizează schimb reciproc de informații cu diverse state. Schimbul automat de informații cu Statele Membre ale Uniunii Europene, se realizează în baza Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, transpusă în legislația națională în Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, art. 291 prevăzând sfera de aplicare și condițiile schimbului automat obligatoriu de informații.

În ceea ce privește schimbul automat dintre România și statele Non-EU, acesta se realizează în baza Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, pentru prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit și pe capital care se încheie cu fiecare jurisdicție în parte.

„Având în vedere cele mai sus menționate, invităm contribuabilii care primesc solicitări de a se prezenta la organele fiscale de a da curs acestora și de a clarifica aspectele ce le sunt comunicate, pentru a evita dubla impunere și a stabili statul care are dreptul de impunere a veniturilor realizate, conform prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri și a Codului fiscal.

În situația în care organul fiscal solicită prezentarea de documente justificative, îndrumăm contribuabilii să prezinte documentele solicitate iar în cazul în care acestea sunt emise într-o altă limbă, acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați, astfel cum legislația prevede. În cazul neprezentării contribuabililor la organul fiscal, pentru clarificarea situației fiscale proprie, organele fiscale au obligația de a întreprinde în continuare demersurile prevăzute de legislația fiscală, în vederea impunerii veniturilor comunicate ca urmare a realizării schimbului internațional de informații”, arată ANAF.

 

 

Comenteaza aceasta stire