vineri, 19 iulie 2019

ANAF va publica numele tuturor românilor cu restanțe la impozite de peste 100 de lei

ANAF va publica numele tuturor românilor cu restanțe la impozite de peste 100 de lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a decis astăzi să publice numele persoanelor fizice care au obligații fiscale de plată restante de peste 100 de lei, măsura fiind considerată de natură să contribuie la un obținerea unui procent mai mare de colectare a taxelor.

"Probabil că listele sunt deja făcute și că numai urmează să fie publicate. Este pentru prima dată când fiscul decide ca datoriile persoanelor fizice să fie date publicității. Din ce se înțelege din proiectul de ordin, este vorba despre orice datorie restantă a persoanelor fizice la bugetul de stat, spre exemplu impozitul pe venit, contribuții sociale sau de sănătate survenite pe baza veniturilor din profesii liberale, activități independente și alte tipuri de activități. De asemenea și datoriile PFA, din ce se înțelege, vor fi incluse", a declarat consultantul fiscal Adrian Benta, citat de ZF.

Surse din ANAF au explicat că ordinul președintelui ANAF a fost dat pentru a publica datoriile persoanelor fizice cu mari averi, care au restanțe la bugetul statului.

Decizia ANAF vine la o zi după Curtea Supremă de Justiție a decis că prenumele și numele sunt date cu caracter personal. Astfel, numele infractorilor vor fi anonimizate. În același context, ANAF va publica o listă cu numele și prenumele celor care au o datorie de 100 de lei.

RECOMANDARE - Decizie ISTORICĂ a ÎCCJ! Accesul la informațiile de interes public va fi LIMITAT!

Primele date vor fi publicate în luna aprilie și vor consemna datoriile persoanelor fizice la sfârșitul lunii martie.

Hotărârea ANAF:

"Organele fiscale centrale publică pe pagina de internet a ANAF lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante și suma acestor obligații.

Listele se publică separat pentru debitori - persoane juridice, și debitori - persoane fizice. Actul normativ adoptă modelul listei, precum și a notificării privind obligațiile fiscale restante.

Ce reprezintã obligațiile fiscale restante?

- Obligațiile fiscale restante sunt cele existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate până la data publicării listei.

Prin obligații fiscale restante înțelegem:

- obligații fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată;

- diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacã pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată.

Ce categorii de obligații nu sunt considerate obligații fiscale restante?

Nu sunt considerate obligații fiscale restante:

a) obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;

b) obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată;

c) obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară.

Ordinul analizat astăzi introduce și o serie de plafoane pentru obligațiile fiscale restante, ce nu fac obiectul publicării pe site-ul ANAF. Aceste plafoane sunt:

- 1.500 lei, pentru marii contribuabili;

- 1.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii;

- 500 lei, pentru ceilalți debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care desfășoară activități în mod independent sau exercită profesii libere;

- 100 lei, pentru persoanele fizice.

Ce elemente va cuprinde lista?

Lista va cuprinde: denumirea/numele și prenumele debitorilor, codul de identificare fiscalã sau codul numeric personal, domiciliului fiscal și cuantumul total al obligațiilor fiscale restante.

Organul fiscal va comunica debitorului o notificare până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligațiile fiscale restante.

Actul normativ mai precizează că în cazul în care există neconcordanțe între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, punerea de acord asupra acestora se realizează în termen de 5 zile de la data notificării, în caz contrar obligațiile fiscale restante notificate se consideră recunoaștere a datoriei.

Stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum și a organelor abilitate să aplice măsurile asigurătorii și să efectueze procedura de executare silită este reglementată de Ordinul ANAF nr. 3744/2015.

Conform acestui temei normativ, prin cazuri speciale de executare silită se înțelege punerea în aplicare a prevederilor privind executarea generate de hotărâri judecătorești definitive prin care s-a dispus recuperarea unor creanțe bugetare de la debitori persoane fizice sau juridice, hotărâri judecătorești definitive pronunțate ca urmare a sesizărilor formulate de către comisiile de cercetare a averilor, precum și alte titluri executorii prin care se stabilesc dobânzi, penalități de întârziere, majorări de întârziere prin hotărâri judecătorești definitive.

Structura abilitată să ducă la îndepliniere procedura acestor executări silite este Serviciul executări silite cazuri speciale.

Organul competent în administrarea contribuabililor îi notifică pe aceștia ori de câte ori intervin modificări cu privire la cazurile speciale de executare silită, precum și cu privire la structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită.

Actul normativ analizat astăzi stabilește situațiile în care personalul din cadrul Direcției de executãri silite cazuri speciale poate participa efectiv la executarea silită.

Aceste situații sunt:

a) în cazul în care cuantumul sumelor cuvenite bugetului de stat depășește pragul de 10 milioane euro, echivalentul în lei;

b) în cazul în care debitorii fac parte din categoria marilor contribuabili;

c) în cazul blocării fondurilor și resurselor economice ale persoanelor ce fac obiectul sancțiunilor internaționale;

d) la solicitarea scrisă a vicepreședintelui coordonator al activității de colectare a veniturilor bugetare;

e) în cazurile identificate la nivelul Direcției executări silite cazuri speciale ca fiind de o complexitate deosebită.

Comenteaza aceasta stire