duminică, 25 august 2019

Au început înscrierile la gradinițe. Tot ce trebuie să știi

Au început înscrierile la gradinițe. Tot ce trebuie să știi

Înscrierea copiilor la grădiniță a început luni, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale.

Orarul înscrierilor a fost stabilit de conducerea fiecărei unități de învățământ. El trebuie afișat la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților și a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) și, eventual, pe site-urile inspectoratelor școlare.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică.

În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Conform MEN, criteriile generale de departajare sunt: existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți); existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă; existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare, elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar, aprobate de Consiliul de administrație al acesteia și avizate de Inspectoratul Școlar Județean/al municipiului București până la data de 18 mai nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri, precizează MEN.

Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/ validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale. 

Comenteaza aceasta stire