miercuri, 21 august 2019

Codul Fiscal se modifică: TVA redus în turism și finanțarea energiei termice, printre schimbări

De Mediafax 14:54, 29 septembrie 2018 183 vizite Economic
Codul Fiscal se modifică: TVA redus în turism și finanțarea energiei termice, printre schimbări

Finanțele modifică Codul Fiscal, legea finanțelor publice locale, legislația privind acordarea ajutorului de stat și alte acte normative, pentru a permite un tratament fiscal unitar, pentru finanțarea cheltuielilor primăriilor pentru energia termică și alte măsuri fiscale și financiare.

Proiectul de act normativ este pus în dezbatere publică.

Cota redusă de TVA de 5% va fi aplicată pentru cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping; serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea; dreptul de utilizare a unor facilități sportive, precum și pentru serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative. Măsura are în vedere stimularea turismului în România, reducerea evaziunii fiscale, creșterea consumului intern și stimularea creșterii economice.

Promovarea acestui act normativ este determinată, în principal, de necesitatea asigurării, din punct de vedere al stabilirii impozitului pe profit, a unui tratament fiscal unitar, pentru asigurarea posiblității pentru toți contribuabilii care au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice de a beneficia în mod egal de bonificațiile la plata cu anticipație a obligațiilor fiscale, precum și pentru instituirea unor proceduri care să permită modificarea obligațiilor de plată reprezentând CASS datorată de către persoanele fizice fără venituri, stabilite de ANAF prin decizii de impunere emise anterior introducerii mecanismului de autoimpunere în cazul persoanelor fizice, în cazurile în care persoanele fizice încep să realizeze venituri sau opteză pentru plata contribuției în condițiile actualelor prevederi, mai avatajoase pentru aceștia.

Actul normativ ar trebui să stimuleze efectuarea plății sumelor reprezentând impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru perioadele anterioare, stabilite prin decizii de impunere anuală aferente perioadei 2014-2017, prin reglementarea unor noi termene de plată, precum și a unor bonificații pentru plata cu anticipație, pentru reducerea evaziunii fiscale și crearea unui climat competitiv adecvat, prin îmbunătățirea distribuției veniturilor sau prin faptul că anumite bunuri devin mai accesibile pentru întreaga populație, prin reducerea cotei de TVA.

În vederea asigurării surselor de finanțare pentru sezonul rece, unitățile administrativ-teritoriale care au sistem centralizat de furnizare a energiei termice către populație au solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Finanțelor Publice alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru finanțarea cheltuielilor curente pentru asigurarea funcționării acestui serviciu, respectiv pentru constituirea stocurilor de combustibil, plata facturilor restante și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului de termoficare.

Întrucât disponibilitățile Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului nu permit asigurarea sumelor solicitate, care sunt de aproximativ 450 milioane lei, este necesar a se crea cadrul legal pentru ca autoritățile publice locale să poată accesa împrumuturi și pentru cheltuieli curente de natura celor menționate, deoarece în prezent acestea pot contracta împrumuturi numai pentru cheltuieli de capital.

În prezent există posibilitatea ca unitățile administrativ-teritoriale care înregistrează excedent al bugetului local din anii precedenți să utilizeze acest excedent numai pentru anumite categorii de cheltuieli aferente secțiunii de funcționare a bugetelor locale, respectiv pentru cheltuieli cu personalul, corecțiile financiare aferente proiectelor, sentințele civile definitive, plata arieratelor, rambursarea împrumuturilor contractate, numai în cazul în care din veniturile proprii și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale nu pot acoperi aceste categorii de cheltuieli.

Codul Fiscal va fi modificat pentru a permite amonizarea unor reglementări contabile locale cu standardele intenaționale (IFRS) la calculul impozitului pe profit.

Actul normativ instituie noi termene de plată pentru impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru diferențele de impozit și contribuții rămase de achitat, stabilite prin decizii de impunere anuală pentru perioada 2014-2017, și, totodată se încurajează plata cu anticipație a sumelor datorate pentru aceste perioade, prin introducerea unor bonificații la plată. Se aplică bonificații de 5% la plata impozitului pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual plătit. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit anual estimat plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual estimat plătit.

În cazul deciziilor de impunere anuală, emise de organul fiscal competent, pentru definitivarea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plată pentru sumele stabilite de achitat, prin aceste decizii, este 30 iunie 2019. Pentru plata cu anticipație a sumelor stabilite prin decizie de impunere ce au în vedere definitivarea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, se acordă o bonificație de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral până la 31 martie 2019, inclusiv.

Actul normativ mai modifică procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru Legea concurenței, prin introducerea unor prevederi prin care Ministerul Finanțelor Publice, în de furnizor de ajutor de stat, la emiterea angajamentelor legale să poată utiliza disponibilul de credite bugetare pe întreaga perioadă de valabilitate a schemelor de ajutor de stat și nu doar pe perioada acoperită prin legile bugetare anuale, respectiv anul curent și 3 ani ulteriori.

Comenteaza aceasta stire