marţi, 20 noiembrie 2018

Declarația 600. Cine trebuie să o depună și ce venituri extra-salariale sunt vizate!

Declarația 600. Cine trebuie să o depună și ce venituri extra-salariale sunt vizate!

Începând de ieri, declarația 600 poate fi depusă și online, prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual”, anunță ANAF. Depunerea Formularului 600 este obligatorie până la 31 ianuarie pentru persoanele fizice care au obținut în 2017 venituri extra-salariale mai mari de plafonul de 22.800 lei pe an, scrie adevarul.ro.

Până acum, depunerea formularului era posibilă fizic, prin prezentarea la ghișeu. Declarația se putea trimite și prin poștă, cu confirmare de primire. Totodată, o modalitate în care se putea transmite electronic era prin portalul e-guvernare.ro, dar această metodă era accesibilă numai celor care au achiziționat un certificat digital calificat. Acum, pe lângă aceste 3 modalități, ANAF a introdus și depunerea electronică prin serviciul „Spațiul Privat Virtual”.

„Declarația se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii, până la data de 31 ianuarie inclusiv sau în termen de 30 de zile în cazul celor care încep o activitate în cursul anului”, spune Fiscul.

Cine trebuie să depună Declarația 600

Aproximativ 210.000 contribuabili persoane fizice au obligația de a depune, până la 31 ianuarie 2018, formularul 600, în vederea determinării contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

„Această informare se adresează acelor persoane fizice rezidente în România ce au realizat în anul 2017 venituri extra salariale, vor realiza în anul 2018 venituri extra salariale, chiar dacă au și calitatea de salariat. Calitatea de salariat nu are relevanță față de obligația plății asigurărilor sociale pentru venituri extra salariale”, susțin consultanții fiscali.

Dacă o persoană fizică rezidentă în România a realizat în anul 2017 venituri extra salariale mai mari de 12 salarii minime – 22.800 lei (12 luni X 1.900 lei salariul minim), această persoană fizică are obligația să depună la autoritatea fiscală Formularul 600, declarația privind luarea în evidență ca plătitor de asigurări sociale în anul 2018, persoana fizică având calitatea de asigurat la sistemul public de sănătate sau ,după caz, la sistemul public de pensii.

Ce venituri extra-salariale sunt vizate

Veniturile extra salariale la care se face referire sunt următoarele:

- venituri din activități independente, unde regăsim în principal veniturile din practicarea unei profesii libere sau a unei meserii, venituri din activități de comerț sau prestări de servicii, venituri din drepturi de proprietate intelectuală/drepturi de autor (art. 68 – 70 din Codul fiscal);

- venitul din investiții, unde regăsim în principal venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din tranzacții cu părți sociale și acțiuni, venituri din lichidarea unei persoane juridice (art. 94 – 97 din Codul fiscal);

- venituri din cedarea folosinței bunurilor – chirii, arendă (art. 84 – 87 din Codul fiscal);

- venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură, fie că sunt supune tranșelor de venit, fie că se aplică sistemul real (art. 104 -116 din Codul fiscal);

-venituri din alte surse, cum ar fi venituri din contracte civile, decontarea unor cheltuieli personale ale participanților la societate, etc. (art. 114 – 116 din Codul fiscal);

- venitul brut din asocierile persoanei fizice cu persoane juridice pentru realizarea unei activități economice (Titlul II, Titlul III, respectiv art. 125 alin. (7) – (8) Codul fiscal).

Cum se datorează CAS și CASS

Astfel, de la 1 ianuarie 2018, în cazul contribuabililor persoane fizice, care în anul fiscal precedent au obținut venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiții sau venituri din alte surse, CAS și CASS se datorează astfel:

- CAS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri lunare din activități independente, cumulate din toate sursele în anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 lei);

- CASS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiții sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 lei pentru anul fiscal 2018).

Comenteaza aceasta stire

Scăderea ROBOR la trei luni continuă
De Neptun TV 7 noiembrie 2018

Conform datelor BNR, la începutul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. În perioada similară a anului trecut, respectiv 7 noiembrie 2017, indicele era 1,86% pe an.