miercuri, 19 iunie 2019

Elevii clasei a XII-a susțin prima probă la BAC, cea de Limba și Literatura Română

Elevii clasei a XII-a susțin prima probă la BAC, cea de Limba și Literatura Română

BACALAUREAT Română 2018. Elevii care au absolvit clasa a XII-a susțin luni, 25 iunie, prima probă la BAC, cea de Limba și Literatura Română. Mediafax.ro publică in exclusivitate subiectele și baremul la BAC 2018 pentru examenul la limba română.

Elevii vor afla primele REZULTATE ale examenului de BACALAUREAT în 4 iulie 2018, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 9 iulie.

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 a avut loc în 12 februarie, cu Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). 

Absolvenții clasei a XII-a  (real / uman) susțin luni, 25 iunie 2018, prima probă scrisă la BAC, cea de Limba și Literatura Română.

Accesul candidaților în centrele de examen la proba scrisă la Limba și Literatura Română 2018 se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.

Timpul pentru redactarea lucrării scrise la Limba și Literatura Română real / uman este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor la examenul de limba română, candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru, anunță Ministerul Educației.

Toate sălile de examen în care se va organiza examenul de limba și literatura română 2018 trebuie să aibă în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor la limba și literatura română, și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

În același timp, pe întreaga durată a examenului de limba și literatura română 2018 candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor la limba română, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecință, nu vor mai putea participa la probele următoare și vor fi lipsiți de posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

De asemenea, candidații surprinși în această situație în timpul examenului de limba și literatura română, nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probele scrise și nota 5 la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 cel puțin, la probele scrise.

Absolvenții care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obținut media 10 primesc diplomă de merit.

Ca și la Evaluarea Națională 2018, lucrările proba la limba și literatura română a examenului de Bacalaureat 2018 vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte județe decât cele în care au avut loc probele.

Astfel, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială pentru proba de limba și literatura română a examenului de Bacalaureat se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.”

Astfel, nota comisiei de contestații a examenului de Bacalaureat este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

Comenteaza aceasta stire

CONSTANȚA. Mesajul polițiștilor pentru absolvenții de liceu: 'Bucurați-vă în siguranță!'. Amenzi pentru elevii care ies pe geamul mașinii
De Neptun TV 25 mai 2019

Elevii claselor a XII-a pun punct anilor de liceu și se pregătesc pentru Bacalaureat. Terminarea liceului este un bun prilej pentru petreceri.