luni, 26 august 2019

Ministerul Sănătății: 'Nu se intenționează introducerea coplății pentru serviciile medicale în unitățile de stat'

Ministerul Sănătății: 'Nu se intenționează introducerea coplății pentru serviciile medicale în unitățile de stat'

Ministerul Sănătății a precizat joi că nu intenționează introducerea coplății pentru serviciile medicale acordate în unitățile sanitare de stat.

Precizările sunt făcute în urma discuțiilor apărute în spațiul public în contextul proiectului de OUG pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul Sănătății, aflat în dezbatere.

''Ministerul Sănătății nu intenționează să introducă coplata pentru serviciile medicale acordate în unitățile sanitare de stat. Proiectul pus în dezbatere publică urmărește o abordare legislativă unitară, care este necesară pentru a da posibilitatea persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale de sănătate să beneficieze de servicii medicale la furnizorii privați aflați în contract cu CNAS, cu plata de către asigurat numai a diferenței dintre tariful furnizorului privat și cel suportat de CNAS, cu informarea și acordul în prealabil al acestuia", menționează MS.

"Persoanele asigurate vor avea posibilitatea să acceseze servicii medicale aferente spitalizării continue, ambulatoriului clinic de specialitate și ambulatoriului paraclinic, la furnizorii privați de astfel de servicii, pentru care cu acordul informat și prealabil vor plăti numai diferența dintre tariful practicat de furnizorul privat și tariful decontat din FNUASS. Este de menționat faptul că în costul unui serviciu medical sunt cuprinse cheltuielile cu manopera medicală, medicamentele, materialele sanitare, utilitățile și alte cheltuieli indirecte. Pentru furnizorii publici, din FNUASS, se decontează atât tariful serviciului medical, cât și sumele pentru influențele salariale, iar pentru furnizorii privați, se decontează numai tariful serviciului medical. Totodată, este de precizat și faptul că pentru serviciile medicale acordate unui pacient român în străinătate (pentru situațiile care nu sunt urgente și pentru care pacientul a accesat în mod direct serviciul), din bugetul FNUASS se decontează serviciile la nivelul tarifelor din România", prevede proiectul.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, prin modificările propuse prin acest proiect se creează cadrul legal astfel încât să se asigure contribuția personală a pacienților în vederea acoperirii costurilor reale ale serviciilor medicale, în special pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate și ambulatoriului paraclinic. 

Comenteaza aceasta stire