miercuri, 17 iulie 2019

OFICIAL. Schimbări în Sănătate: consultații decontate de CNAS, RMN gratuit, proteze plătite de stat! VEZI DETALII

OFICIAL. Schimbări în Sănătate: consultații decontate de CNAS, RMN gratuit, proteze plătite de stat! VEZI DETALII

Pacienții vor beneficia de decontarea analizelor de tip RMN la sân, copiii vor beneficia de consultații decontate de CNAS o dată la șase luni, față de o dată la 12 luni în prezent, iar asigurații vor avea două noi proteze decontate de CNAS, potrivit unui nou Contract Cadru aprobat, joi, de Guvern.

Guvernul României a aprobat în ședința de joi noul Contract Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Sănătății, remis azi agenției Mediafax. Hotărârea de Guvern 161 / 2016 va intra în vigoare la data de 1 iulie 2016.

Printre principalele beneficii pe care le vor avea pacienții asigurați se numără decontarea analizelor de tip RMN la sân, consultații decontate de CNAS o dată la șase luni, față de o dată la 12 luni în prezent pentru copii, iar asigurații vor avea două noi proteze decontate de CNAS.

La acestea se adaugă un cadru de reglementare pentru gestionarea mai bună a Sistemelui Informatic Unic Integrat (SIUI) și a cardurilor de asigurați astfel încât aceștia să nu mai fie afectați de disfuncționalități tehnice.

De asemenea, noul Contract Cadru are în vedere suplimentarea valorii plăților pentru medicina de familie și tratamentul ambulator astfel încât aceste categorii de personal medical să se armonizeze cu prevederile Ordonanței de Urgență privind salarizarea în sectorul bugetar.

Important de subliniat este și obligativitatea ca toți actorii din sistemul sanitar (Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casele Județene, Direcțiile de Sănătate Publică și furnizorii de servicii) să aibă întâlniri trimestriale în care vor analiza calitatea serviciilor furnizate asiguraților și vor putea aduce și pe parcurs îmbunătățiri la funcționarea sistemului, dacă acestea vor fi considerate necesare”, se arată în comunicat.

De asemenea, se întărește obligația generală a furnizorilor de servicii medicale de a informa asigurații despre consecințele nerespectării indicațiilor terapeutice. Totodată, se clarifică obligația furnizorilor de respectare a protocoalelor terapeutice în vigoare.

În cazul asistenței medicale primară, se reglementează acordarea gratuită a avizelor epidemiologice pentru re(intrarea) în colectivitate și a adeverințelor medicale pentru preșcolari și elevi; situațiile în care asigurații se pot transfera de pe o listă de pacienți pe lista altui medic de familie mai devreme de o dată la șase luni se completează cu cazurile în care domiciliul asiguratului se schimbă dintr-o localitate în alta, asiguratul este în arest preventiv, execută o pedeapsă privativă de libertate, precum și la încetarea stării respective; se elimină serviciul spirometrie dintre cele furnizate de medicii de familie, având în vedere că abilitățile necesare pentru acest serviciu intră în sfera de competență a medicului pneumolog.

Pentru asistența medicală ambulatorie clinică de specialitate se introduc noi proceduri diagnostice (electromiograma și evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii); se introduce tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale.

În ceea ce privește medicina dentară, minorilor li se vor putea acorda consultații decontate de CNAS o dată la șase luni, față de o dată la 12 luni în prezent și se introduce un nou serviciu decontat, obturația dintelui după tratamentul afecțiunilor pulpare sau al gangrenei.

În cazul asistenței medicale ambulatorii paraclinice, se introduce printre serviciile decontate efectuarea de RMN de sâni cu sau fără substanță de contrast; se renunță la decontarea examenului fungic de urină, considerat de specialiști ca irelevant pentru patologia pacientului; se revizuiesc reglementările referitoare la situațiile în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanțe între investigațiile medicale efectuate și cantitatea de reactivi achiziționați de laboratoarele de analize medicale.

La asistența medicală spitalicească se introduce condiția ca, în cazul furnizorilor de servicii de spitalizare de zi care nu au și spitalizare continuă, să se asigure obligatoriu prezența unui medic de specialitate pentru un program de activitate de minim 7 ore/zi; pentru pacienții cărora la externarea din spital li se indică prin scrisoare medicală să revină pentru internare, precum și pentru pacienții cu hemofilie din programul național respectiv nu va mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere de la medicul din ambulatoriu; decontarea serviciilor efectuate în secțiile spitalicești de paliație se va efectua similar cu cea a serviciilor acordate în secțiile/spitalele de bolnavi cronici.

„Pentru furnizorii de servicii de consultații de urgență la domiciliu și de transport sanitar neasistat se introduce obligativitatea prezentării, la contractare, a avizelor de utilizare sau a buletinelor de verificare periodică pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea unităților mobile de intervenție, după caz”, se mai precizează în sursa citată.

De asemenea, în cazul farmaciilor se revizuiesc reglementările referitoare la situațiile în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanțe între cantitatea de medicamente și materiale sanitare eliberată și cea achiziționată.

Asiguraților li se vor putea acorda două noi proteze decontate din bugetul CNAS: proteza modulară de gambă cu manșon de silicon, precum și proteza de deget funcțională simplă (pentru copiii cu malformații congenitale având vârsta peste 3 ani). În situația în care furnizorii de dispozitive medicale nu transmit CNAS toate prețurile de vânzare cu amănuntul și sumele de închiriere ale dispozitivelor medicale contractate, casa de asigurări de sănătate va putea denunța unilateral contractul respectiv”, se mai arată în sursa citată.

De asemenea, la ora actuală se află pe circuitul instituțional de avizare un proiect de act normativ de completare a noului Contract-Cadru, care are ca principal scop crearea fundamentului legal pentru renunțarea la raportarea bilunară/lunară/trimestrială a serviciilor efectuate de furnizori, după caz, în favoarea raportării on-line în timp real. Perioada de raportare în platforma informatică a serviciilor medicale acordate urmează să fie extinsă de la 72 de ore la 3 zile lucrătoare după data acordării serviciului respectiv, pentru evitarea problemelor create de zilele nelucrătoare/sărbătorile legale.

Totodată, proiectul vizează optimizarea informării asiguraților prin introducerea obligativității afișării la furnizori a informațiilor privind pachetele de servicii medicale și a tarifelor corespunzătoare, în formatul stabilit de CNAS; revizuirea sancțiunilor aplicabile furnizorilor de servicii medicale; implementarea unui sistem de management a listelor de prioritate la nivelul asistenței medicale paraclinice din ambulatoriu și a asistenței spitalicești, în vederea optimizării transparenței în sistemul de asigurări sociale de sănătate; punerea în aplicare a OUG nr. 20/2016 privind creșterile salariale în sistemul sanitar.

Tot pe circuitul instituțional de avizare se află și proiectul normelor de aplicare a Contractului-Cadru, în care au fost incluse mai multe propuneri ale organizațiilor reprezentative ale furnizorilor de servicii medicale, cum ar fi cea a medicilor de familie referitoare la redefinirea grupelor de vârstă pentru examinarea și înregistrarea parametrilor de dezvoltare pentru pacienții minori, sau cea referitoare la modificarea unor servicii medicale preventive și profilactice.

Același proiect mai prevede simplificarea demersurilor de obținere a unor dispozitive medicale (saci de stomie, aparate de oxigenoterapie etc.); introducerea posibilității acordării de servicii conexe actului medical de fiziokinetoterapeuți și profesorii de cultură fizică medicală; includerea insuficienței respiratorii severe printre afecțiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu; redefinirea specialităților clinice care pot încheia acte adiționale pentru efectuarea ecografiei de vase sanguine; redefinirea condițiilor de vechime a aparatelor din laboratoarele de analize medicale, de radiologie – imagistică medicală și de medicină nucleară; majorarea tarifelor pentru unele servicii medicale, alte majorări intenționate aflându-se în prezent în analiza CNAS.

Comenteaza aceasta stire