vineri, 19 iulie 2019

Protocolul dintre SRI și Parchetul General, DESECRETIZAT

De Mediafax 16:40, 30 martie 2018 117 vizite Social
Protocolul dintre SRI și Parchetul General, DESECRETIZAT

Serviciul Român de Informații (SRI) a publicat, vineri, pe site, protocolul din 2009 încheiat între SRI și Parchetul General, documentul având 18 pagini. În baza acestui act de colaborare, Serviciul Român de Informații a acordat asistență procurorilor, timp de 7 ani. Protocolul dintre Parchetul general și SRI a fost semnat în 4 februarie 2009, de către procurorul general la acea vreme, Laura Codruța Kovesi, adjunctul său, Tiberiu Nițu, și șeful SRI, George Maior, și prim-adjunctul Florian Coldea.

Cadrul legal în baza căruia s-a încheiat protocolul are în vedere legile de funcționare ale instituțiilor implicate, legile privind combaterea corupția și hotărârile CSAT în acest sens, precum și hotărâri de guvern, inclusiv Planul de actiune pentru indeplinirea conditionalitatilor din cadrul mecanismului de cooperare și verificare a progresului realizat de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei impotriva coruptiei. 

Potrivit documentului, Parchetul și SRI cooperau „în activitatea de valorificare a informațiilor și atribuțiilor prevăzute de lege, în activitatea de valorificare a informațiilor din domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor împotriva securității naționale, a actelor de terorism, infracțiunilor ce au corespondent în amenințările la adresa securității naționale și a altor infracțiuni grave, potrivit legii”.

În acest sens, se dispunea „constituirea unor echipe operative comune  care sa actioneze in baza unor planuri de actiune pentru exercitarea competentelor specifice ale partilor”.

Potrivit documentului, procurorii aveau obligația de a valorifica informațiile, datele, documentele și materialele trimise de SRI referitoare la inițierea sau săvârșirea de infracțiuni, obținute ca urmare a punerii în aplicare a mandatelor, „în măsura în care cunoașterea acestora este necesară pentru constituirea sau finalizarea unei cauze penale și nu afectează derularea activităților specifice pentru contracararea amenințărilor la adresa securității naționale”. Procurorii trebuiau să comunice, în mod operativ, dar nu mai târziu de 60 de zile, modul de valorificare a informărilor au sesizărilor primite de la SRI.

De asemenea, procurorii trebuiau să pună la dispoziția SRI, la cerere sau din oficiu, date și informații de interes operativ pentru contracararea sau prevenirea unor amenințări la adresa siguranței naționale.

De partea cealaltă, SRI se obliga să acorde sprijin pentru completarea informațiilor în cazuri complexe, aflate pe rolul Parchetului, scop în care desfășura activități de investigații și supraveghere operativă. De asemenea, SRI acorda sprijin tehnic pentru interceptări, înregistrări sau comunicări prin telefon sau orice alt mijloc electronic de comunicare.

Totodată, lucrători operativi ai SRI puteau face acte premergătoare urmăriririi penale, care, potrivit legii puteau fi probe în dosare.

La cererea Parchetului, SRI acorda sprijin pentru organizarea de flagrante. 

Documentul consfințește, de asemenea, elaborarea și derularea de către părți, în domeniile complementare, de strategii, actiuni și programe comune, dar și acordarea de către experții SRI a asistenței tehnice de specialitate procurorilor care fac urmărirea penală, pentru aplicarea prevederilor art. 91 și art.98 din Codul de procedură penal.

Totodată, protocolul mai stipulează acordarea de către SRI, în condițiile legii și ale documentului, de asistență tehnică de specialitate procurorilor în cauzele prevăzute la art.2, în care administrarea mijloacelor de probă impune cunoștințe ori dotări tehnice specifice sau în cauzele în care se ascultă persoane cu identitate protejată.

Actul mai prevede și "crearea unor mecanisme informatice care să asigure comunicarea operativă, în situații deosebite, a datelor și informațiilor necesare îndeplinirii atribuțiilor fiecărei părți", dar și participarea la programe comune de formare, specializare, pregătire sau perfecționare profesională.

Colaborarea specifică cu DNA

Protocolul SRI-Parchetul General cuprinde și un capitol referitor la colaborarea cu Direcția Națională Anticorupție (DNA).

Astfel, potrivit documentului, SRI a acordat sprijin tehnic pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor ce reveneau Direcției Naționale Anticorupție - structura centrală, cu privire la punerea în aplicare a actelor de autorizare eliberate în temeiul art.91 din Codul de procedura penală.

Sprijinul tehnic consta în transmiterea semnalului, managementul și întreținerea echipamentelor de transmitere a semnalului, de la centrele de interceptare ale Serviciului spre spațiile destinate Direcției.

Recepționarea semnalului și transcrierea comunicațiilor interceptate se făcea de către DNA.

"Rețelele LAN aferente spațiilor destinate beneficiarului vor fi implementate de către Serviciu, cu suportarea cheltuielilor de către Direcție. Sunt interzise orice intervenții software constând în testări de aplicații, modificarea softului existent și altele asemenea, asupra sistemului informatic. Tentativele de intruziune în bazele de date ale sistemului, dincolo de limita admisă prin drepturile de acces, atrage după sine decuplarea de la sistem", potrivit protocolului.

În ceea ce privește operațiunile tehnice audio/video autorizate, documentul prevede că, la cererea scrisă a Parchetului sau parchetelor teritoriale, SRI efectua operațiuni tehnice audio/video, în baza actului de autorizare emis de instanța de judecată sau de procuror, pe momente operative, în cazuri concrete, numai prin intermediul ofițerilor de legătură desemnați de Serviciu. Operațiunile erau realizate de unitatea specializată, cu aprobarea directorului Serviciului și numai în cazurile prevăzute de protocol.

"Acțiunile audio/video vor fi executate de unitatea specializată a Serviciului sau de direcțiile județene de informații, sub coordonarea procurorului de caz, în baza unui "Plan comun de actiune" întocmit de reprezentanți desemnați ai celor două părți și aprobat de șeful unității specializate a Serviciului sau de șefii direcțiilor județene de informații", se mai arată în document.

Referitor la executarea de către SRI a activităților de supravegherilor operative și investigații operative, protocolul stipula că solicitarea de realizare a unei acțiuni de supraveghere operativă se transmite celor în drept să o aprobe, cu cel puțin 48 de ore înainte de declanșarea acesteia, timp necesar organizării în mod conspirat a dispozitivelor.

Termenul de angajare a supravegherii operative este de 24 de ore. În situații deosebite, se precizează în document, termenul poate fi extins până la maxim 3 zile, indiferent de natura infracțiunilor săvarșite sau a măsurilor preventive dispuse.

În situații excepționale, supravegherea se putea face doar cu acordul verbal al prim adjunctului directorului SRI, care era la momentul respectiv Florian Coldea, ori adjunctului care coordona activitatea de profil.

"În situații excepționale, când nu există posibilitatea emiterii, în termenul prevăzut la alin.(1), a solicitării scrise, cu acordul verbal al prim adjunctului directorului ori adjunctului care coordonează activitatea de profil, acțiunea se poate executa, urmând ca în cel mult 24 de ore, să fie trimisă solicitarea scrisă, în care se vor menționa în mod obligatoriu datele pe baza cărora s-a obținut aprobarea", potrivit protocolului.

Capitolul I din partea specială, denumit "Soluționarea propunerilor formulate de către Serviciu cu privire la mandatul prevăzut de articolul 20-22 din legea nr. 535/2004, art. 10 din Legea nr 14 /1992 și eliberat în temeiul art. 3 din Legea nr. 51 privind siguranța națională a României" prevede la articolul 28, la punctul 1, că solicitarea, prelungirea și încetarea mandatului prevăzut de art.20-22 din Legea nr.535/2004 (intervenție antiteroristă și intervenție contrateroristă -n.r.) și eliberat în temeiul art.3 din Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României se face potrivit dispozitiilor legale, iar la punctul 2 se specifică că în situațiile în care se impune desfășurarea și a altor activități decât cele autorizate prin mandat, Serviciul poate propune, în scris și motivat, procurorului general, completarea mandatului potrivit nevoilor impuse de evoluția amenințărilor ce constituie temeiul legal.

Adresa cu propuneri de prelungire a mandatului se prezintă Procurorului General cu cel puțin 48 de ore înainte de expirarea termenului de valabilitate a mandatului sau prelungirii anterioare, se prevede la articolul 30.

Capitolul II din partea specială, denumit "Valorificarea în cadrul urmăririi penale a informațiilor comunicate de Serviciu, cu privire la fapte ce constituie infracțiuni" prevede că "pentru valorificarea momentelor operative, în situații deosebite, schimbul de informații se poate face și cu privire la alte cauze, după obținerea aprobării verbale a șefilor celor două instituții sau a înlocuitorilor legali ai acestora, urmând ca, în termen de 24 de ore, să fie transmise, spre aprobare, la nivelul celor două instituții, documentele necesare".

Capitolul III, denumit "Efectuarea activităților prevăzute de art. 91-91 Cod Procedură Penală" prevede, la articolul 32, că pentru efectuarea activităților prevăzute de art. 91 Cod Procedură Penală ( referitor la condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere -n.r.), se poate solicita Serviciului, prin unitatea specializată, respectiv prin direcțiile județene de informații, efectuarea unor verificări tehnice, cu privire la identitatea titularului postului telefonic propus a fi interceptat, starea de functiune a postului, precum și la existența condițiilor tehnice necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor autorizației.

Punerea în executare a activităților dispuse prin autorizațiile emise de instanțele competente va fi realizată de către Serviciu, pe echipamentele proprii, în baza solicitării scrise a procurorului, adresa de solicitare a punerii în executare a activităților autorizate va fi însoțită de actul de autorizare (autorizație, încheiere sau ordonanța motivată), în original și copie certificată de emitent sau de procuror, și de suporții de date necesari, inseriați.

Adresa va avea caracter "secret de serviciu" și va cuprinde precizări privind modul de transmitere și transcriere a rezultatelor obținute și modalitățile de legatură operativă, precum și cu privire la categoriile de date și informații relevante pentru cauză.

Unitățile/structurile teritoriale de Parchet vor transmite solicitările de punere în executare a autorizațiilor la direcțiile judetene de informații aflate în raza de competență. Parchetul și unitățile/structurile teritoriale de Parchet vor transmite, de îndată, Serviciului, în aceleași condiții, actele de reînnoire sau încetare a autorizațiilor aflate în executare. Originalul actelor de autorizare sau de reînnoire a autorizării vor fi returnate Parchetului respectiv unitaților/structurilor teritoriale de Parchet la finalizarea activităților autorizate.

Articolul 34 din protocol spune că SRI asigură înregistrarea comunicărilor sau convorbirilor rezultate din interceptare pe suporți de date inseriali, puși Ia dispoziție de procuror, precum și trimiterea acestora Parchetului sau parchetelor teritoriale. Totodată, Serviciul asigură transcrierea comunicărilor sau convorbirilor considerate relevante în cauză. Ulterior, la solicitarea scrisă a procurorului, Serviciul poate asigura redarea altor convorbiri, selectate din traficul înregistrat.

"Parchetul sau parchetele teritoriale pot solicita, în scris, Serviciului stabilirea istoricului poziției geografice și caracteristicele tehnice (IMSI, I MEl) ale terminalului mobil, în condițiile legii speciale", se arată în articolul 37 al documentului.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații, Ovidiu Marincea, a precizat că protocolul încheiat în 2009 între SRI și Parchetul General nu se mai aplică după decizia 61/2016 a Curții Constituționale, menționând că declasificarea acestuia nu mai poate afecta securitatea națională în niciun fel.

Ovidiu Marincea, purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații, a declarat, joi, seara, într-un interviu pentru B1 TV, că ofițerii SRI nu au efectuat anchete penale împreună cu procurorii, atribuția acestora fiind aceea de a furniza informații către parchete.

Întrebat dacă ofițerii SRI au efectuat anchete penale alături de procurori, Ovidiu Marincea a spus:" Răspunsul este nu. Nu, protocolul nu prevede ca ofițerul SRI să își aroge atribuții altele decât cele prevăzute de lege. (...)Nu veți avea surprize citind acest protocol pentru că veți constata că se vorbește despre regulile pe care trebuie să le respecte ambele instituții atunci când aplică legea. Se vorbește despre drepturile cetățenilor care trebuie respectate în acest protocol. Sunt invocate decizii ale CAST și nu cred că veți găsi ceva ilegal".

Marincea a explicat că ofițerii SRI au atribuția de a furniza informații către procurori, urmând, mai departe, ca parchetul să decidă ce au de făcut cu acele date.

"Foarte mulți oameni și-au imaginat că ofițerii SRI ar fi putut să își depășească atribuțiile, însă, ofițetii SRI au furnizat informații, potrivit legii, procurorilor, iar procurorii, cu acele informații, trebuia să producă probe pe care să le furnizeze ulterior instanțelor de judecată. (...) Dacă există un caz de derapaj, ne arătăm toate disponibilitatea și nu vrem să mușamalizăm un astfel de caz dacă există", a precizat Marincea.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații a exlicat că protocoalele dintre SRI și alte instituții nu sunt decât norme de aplicare a legii.

"Aceste protocoale (...) reprezintă acorduri bilaterale sau multilaterale cu mai multe instituții ale statului, care stabilesc metode de aplicare a cooperării dintre aceste instituții, nu pe lângă lege, nu dând atribuții suplimentare nici Serviciului Român de Informații, nici celorlalte instituții, ci punând în aplicare legea. Sunt norme de lucru. (...) Majoritatea instituțiilor manipulează documente cu caracter clasificat, iar SRI este autoritate națională pentru protecția acestor documente cu caracter clasificat", a mai spus reprezentantul SRI.

De asemenea, acesta a confirmat că SRI-ul are protocoale încheiate și cu alte instituții ale statului, cum ar fi CNAS, Agenția de Plăți și Inspecție Socială, AJOFM, Inspecția Muncii sau Ministerul Culturii.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații a precizat că protocolul încheiat în 2009 între SRI și Parchetul General nu se mai aplică după decizia 61/20216 a Curții Constituționale, menționând că declasificarea acestuia nu mai poate afecta securitatea națională în niciun fel.

Comenteaza aceasta stire

Seară specială la Ateneul Român! Nicolae Voiculeț a cântat la 'Naiul de Aur al României', în finalul președinției române la Consiliul UE!
De Neptun TV 14 iulie 2019

'Naiul de aur al României' va putea fi văzut și auzit la concerte itinerante organizate de către Asociația Culturală Nicolae Voiculeț pe tot parcursul anului 2019 - 2020, iar la final va fi donat pentru expunere la Muzeul Național de Istorie a României, ca simbol al strălucirii, evoluției și declinului industriei aurifere din România.

CONSTANȚA. A murit tatăl unei fete care a sfârșit în incendiul de la Beirut: 'A făcut șoc la aflarea veștii că dosarul se rejudecă'
De Neptun TV 11 iulie 2019

Tătăl uneia dintre fetele moarte în incendiul de la Beirut a încetat din viață. A făcut șoc la aflarea veștii că dosarul se rejudecă.

CONSTANȚA. Proiecții de film în aer liber, pe faleza Cazinoului!
De Neptun TV 11 iulie 2019

Proiecțiile de la malul mării reprezintă o avanpremieră a Festivalului Cinemascop, organizat de Centrul Ceh București, ce va avea loc în stațiunea Eforie Sud în luna august. Intrarea la toate cele trei proiecții de pe faleză este gratuită.

Nicolae Voiculeț, la Neversea. Discuție cu JessieJ, ce i-a mărturisit cântăreața
De Neptun TV 9 iulie 2019

Nicolae Voiculeț a prezentat ca și atracție turistică din România, cele două festivaluri Untold & Neversea (Potențiale branduri de țară) în videoclipul de promovare a turismului românesc pe care l-a lansat acum câteva luni împreună cu Ilie Năstase la invitația Ministerului Turismului.

CONSTANȚA. Cu Mercedesul în pragul bisericii, noaptea - tineri filmați în timp ce urinau pe florile plantate de copii în grădină
De Neptun TV 6 iulie 2019

Câțiva tineri au intrat cu mașina pe platoul din fața unei biserici, iar la un moment dat au urinat pe florile plantate de copii, zilele trecute, în grădina bisericii.

CONSTANȚA. Peste 400 de persoane au avut nevoie de ajutor medical în cea de-a doua zi de NEVERSEA
De Neptun TV 6 iulie 2019

Cele mai multe cazuri înregistrate la punctele de prim-ajutor ale celor de la ISU au fost de escoriații și cefalee.

Trageri reale, în Poligonul Capu Midia
De Neptun TV 5 iulie 2019

Activitățile vor avea loc atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, iar tragerile vor fi executate pe ținte terestre și aeriene radio dirijate.

A început cel mai mare festival de pe plajă din Europa – Neversea
De Neptun TV 4 iulie 2019

Accesul pe plaja NEVERSEA se face prin Portul Tomis. Odată ajunși în zona festivalului, primul și cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă fanii festivalului este să schimbe biletul într-o brățară de festival la unul din punctele de check-in. Posesorul biletului trebuie doar să se prezinte la cortul de check-In, în intervalul 14:00 – 06:00, cu un bilet cu cod de bare valid și o carte de identitate, pentru a intra în posesia brățării de festival. Tinerii sub 18 ani vor avea nevoie, pe lângă bilet și actul de identitate, și de documentul care atestă acordul părinților. Accesul minorilor sub 14 ani este permis doar pe baza unui bilet valid și însoțit de un părinte.

NEVERSEA 2019. Restricții de circulație în zona peninsulară a Constanței
De Neptun TV 2 iulie 2019

Primăria Constanța anunță instituirea unor restricții de circulație valabile de joi, 4 iulie, până luni, 8 iulie. În acest interval se va desfășura Festivalul Neversea.

Destin frânt la doar 19 ani - Mădălina a fost găsită înecată în zona plajei 'La Baldachine' din Vama Veche!
De Neptun TV 1 iulie 2019

Pe 27 iunie, Mădălina a împlinit 19 ani, iar ziua de naștere și-a petrecut-o în Vama Veche, acolo unde lucra.

CONSTANȚA. Totul despre NEVERSEA - cel mai mare festival pe plajă din Europa începe joi! Noutățile ediției 2019
De Neptun TV 1 iulie 2019

Cel mai mare festival pe plajă din Europa, NEVERSEA, va începe la Constanța joi, 4 iulie

Sărbătoare mare: Sfinții Petru și Pavel. Ce să nu faci niciodată în această zi, e păcat mare!
De Neptun TV 29 iunie 2019

Potrivit tradițiilor, femeile nu au voie să mănânce mere până în această zi, fiindcă îi mânie pe cei decedați. Doar femeile tinere au voie să mănânce mere după Sfinții Petru și Pavel, în timp ce femeile vârstnice sunt nevoite să aștepte până la Sfântul Ilie. La fel se spune și despre văduve, care vor fi sănătoase dacă nu mănâncă mere până la Sfântul Ilie.

Un secol de la semnarea tratatului de la Versailles. Cum era văzută România
De Mediafax 28 iunie 2019

Tratatul de la Versailles a fost semnat pe 28 iunie 1919, marcând crearea Ligii Națiunilor, după negocieri purtate timp de șase luni la Conferința de Pace. "Tratatele de pace de la Paris din 1919-1920 au confirmat desăvârșirea unității naționale române", scrie Constantin I. Stan.

CONSTANȚA. Sistemul gratuit de biciclete pentru public, la o lună de funcționare: patru stații au fost vandalizate
De Neptun TV 28 iunie 2019

Patru stații de biciclete au fost vandalizate la Constanța, în doar o lună de funcționare a sistemului public de bike-sharing.

CONSTANȚA. Violeta are nevoie de ajutorul nostru pentru a trăi: 'Sunt pregătită să lupt și îmi doresc foarte mult să mă vindec'
De Neptun TV 27 iunie 2019

O mică durere în corp a dus la descoperirea unei boli care amenință viața. I s-a întâmplat Violetei Stanciu, o mamă din Adamclisi, care a aflat, mergând la medic, că viața ei este în mare pericol dacă nu urmează urgent un tratament dificil.

CONSTANȚA. Gestul revoltător al unui bărbat aflat cu un copil în brațe, după ce un salvamar i-a spus să iasă din marea agitată!
De Neptun TV 27 iunie 2019

Un turist cu un copil în brațe a devenit agresiv în momentul în care a fost fluierat de salvamar.

CONSTANȚA. Festival dedicat înghețatei și dulciurilor, în Piața Ovidiu!
De Neptun TV 27 iunie 2019

Înghețata și dulciurile vor fi vedetele din Piața Ovidiu, de la festivalul care va delecta constănțenii și turiștii în acest weekend.

Horia Constantinescu, șef cu acte în regulă la CJPC
De Neptun TV 26 iunie 2019

Concursul a fost organizat de către ANFP la solicitarea Autorității pentru Protecția Consumatorului, fiind scoare la concurs mai multe posturi de comisar șef la nivel de țară.

Constanța: Activitatea a opt unități de alimentație publică din Eforie, suspendată de Protecția Consumatorului
De Neptun TV 25 iunie 2019

Potrivit acestuia, nereguli au fost constatate și pe plaje, nefiind îndeplinită prevederea legală potrivit căreia șezlongurile să fie amplasate pe cel mult pe 70% din suprafață.

Festivalul Muzicii de la Roma. Nicolae Voiculeț, trei momente românești
De Neptun TV 24 iunie 2019

Festivalul muzicii de la Roma este singurul eveniment muzical național care implică în Italia, în aceeași zi, peste 700 de orașe și 45.000 de artiști. Scopul evenimentului este de a pune în lumină tot ceea ce este mai puțin cunoscut, periferic. Prin aceste spectacole se celebrează totodată și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Un român a murit, iar altul a fost grav rănit, în urma unui incendiu premeditat la Londra
De Neptun TV 23 iunie 2019

Identitatea celor două victime nu a fost încă confirmată, însă Poliția crede că cei doi sunt originari din România. Totodată, autoritățile au primit informații că victimele lucrau ca zilieri în estul Londrei.